Monitoring the effectiveness of selected sorption materials in removing diclofenac from water

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
One of the contemporary problems is the widespread use of medicaments, which leads to an increased occurrence of these substances in the environment. The efficiency of conventional treatment processes for removing drugs from water is in most cases very little, if not zero. Within a specific university research project, a laboratory test was performed at the Institute of Municipal Water Management of the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, to monitor the effectiveness of diclofenac removal by selected sorption materials. From analyses of water taken at predetermined time intervals after filtration through said materials, it was found that the most suitable material for removing diclofenac from water is Filtrasorb F100.
Jedním ze současných problémů je rozšířené používání léčiv, které vede ke zvýšenému výskytu těchto látek v životním prostředí. Účinnost konvenčních léčebných postupů pro odstraňování léčiv z vody je ve většině případů velmi malá, ne-li nulová. V rámci specifického výzkumu byl na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně proveden laboratorní test ke sledování účinnosti odstraňování diklofenaku vybranými sorpčními materiály. Z rozborů vody odebrané v předem stanovených časových intervalech po filtraci přes uvedené materiály bylo zjištěno, že nejvhodnějším materiálem pro odstranění diklofenaku z vody je Filtrasorb F100.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, vol. 900, issue 1, p. 1-7.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/900/1/012026/pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO