Experimental Determination of Continuous Cooling Transformation Diagram for High Strength Steel X155CrMoV12

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hrvatsko Metalursko Društvo
Abstract
The article is a result of investigations which deals with the phase transformations of tool steel X155CrMoV12. The experimental data obtained was used to evaluate the resulting Continuous Cooling Transform (CCT) diagram, which consists of seven dilation curves. All experimental samples from dilatometric analyzes were then subjected to microstructural analyzes and hardness measurements to characterize the microstructure and hardness for each heat treatment mode tested. Atomic Force Microscopy (AFM) microscopy was also used to study the carbides present in steels and their size and shape for all selected cooling modes.
Příspěvek je výsledkem výzkumu, který se zabývá fázovými přeměnami nástrojové oceli X155CrMoV12. Získaná experimentální data byla použita k vyhodnocení výsledného diagramu kontinuální chladicí transformace (CCT), který se skládá ze sedmi dilatačních křivek. Všechny experimentální vzorky z dilatometrických analýz byly následně podrobeny mikrostrukturním analýzám a měřením tvrdosti s cílem charakterizovat mikrostrukturu a tvrdost pro každý testovaný způsob tepelného zpracování. Mikroskopie atomárních sil (AFM) byla rovněž použita ke studiu karbidů přítomných v ocelích a jejich velikosti a tvaru pro všechny vybrané režimy chlazení.
Description
Citation
Metalurgija. 2022, vol. 61, issue 1, p. 185-188.
https://hrcak.srce.hr/262414
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO