Dilatometric Analysis of Cooling Curves for High Strength Steel X155CrMoV12

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hrvatsko Metalursko Društvo
Abstract
The article deals with phase transformations and austenitizing behavior of the X155CrMoV12 tool steel. Dilatation analyses of a series of samples were performed at various cooling rates, chosen in the range from 10 °C/s to 0,1° C/s. Acquired experimental data were used for evaluation of dilatometric curves in order to map the temperature ranges of phase transformations of the austenite to pearlite, bainite or martensite. All experimental samples from dilatometric analyses were then subjected to microstructural analyses and hardness measurements to characterize the microstructure and hardness for each tested heat treatment regime.
Příspěvek se zabývá fázovými přeměnami a austenitizačním chováním nástrojové oceli X155CrMoV12. Byly provedeny dilatační analýzy řady vzorků při různých rychlostech ochlazování, zvolených v rozmezí od 10 °C/s do 0,1 °C/s. Získaná experimentální data byla použita pro vyhodnocení dilatometrických křivek s cílem zmapovat teplotní rozsahy fázových přeměn austenitu na perlit, bainit nebo martenzit. Všechny experimentální vzorky z dilatometrických analýz byly následně podrobeny mikrostrukturním analýzám a měřením tvrdosti, aby se charakterizovala mikrostruktura a tvrdost pro každý testovaný režim tepelného zpracování.
Description
Citation
Metalurgija. 2022, vol. 61, issue 1, p. 193-196.
https://hrcak.srce.hr/262416
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO