Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předkládané práce je vybrat vhodnou metodu klasifikace objektů pro rozpoznání znaků jednoruční prstové abecedy. Za tímto účelem byla vytvořena dostatečně mohutná množina dat, která je součástí této práce. Vytvoření množiny dat je nutné pro trénink konvoluční neuronové sítě. Dále byla nalezena vhodná topologie pro klasifikaci dat. Celá práce je implementována pomocí programu Python a byla použita open-source knihovna Keras.
The aim of the present work is to select a suitable object classification method for the recognition of one-handed finger alphabet characters. For this purpose, a sufficiently robust dataset has been created and is included in this work. The creation of the dataset is necessary for training the convolutional neural network. Further more, a suitable topology for data classification was found. The whole work is implemented using Python and the open-source library Keras was used.
Description
Citation
ZBAVITEL, T. Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2021-09-10
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Proč je zrovna jedna jediná síť nastavena jinak oproti všem ostatním? Je v rozeznávání zohledněn i pohyb, nebo je znak rozeznávám pouze na základě jednoho snímku? Ovládali všichni figuranti znakovou řeč? Jaký efekt měla různá úroveň znalostí znakového jazyka na výsledek? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako velmi dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO