Recyklace asfaltových směsí se standardním množstvím R-materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu se standardním obsahem R-materiálu (množství 20 %) bez užití jiných změkčujících přísad, přičemž se vlastnosti zestárnutého asfaltového pojiva ve směsi kompenzovaly dávkováním „měkčího pojiva 70/100“. Asfaltové směsi typu ACO 11+ jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 73 6121:2019. Cílem práce je ověřit předpokládané vlastnosti asfaltové směsi provedením funkčních a empirických zkoušek dle norem pro asfaltové směsi řady ČSN EN 12697.
The diploma thesis deals with the design of an asphalt mixture for an abrasive layer with a standard R-material content (20 %) without the use of other softening additives, while the properties of the aged asphalt binder in the mixture were compensated by dosing "softer binder 70/100". Asphalt mixtures type ACO 11+ are designed to meet the requirements ČSN 73 6121: 2019. The aim of the work is to verify the expected properties of the asphalt mixture performed functional and empirical tests according to the standards for asphalt mixtures of the ČSN EN 12697 series.
Description
Citation
STAŇKOVÁ, M. Recyklace asfaltových směsí se standardním množstvím R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Dr. Ing. Michal Varaus - předseda, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Veselý - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Čepil - člen, Ing. Michaela Venclíková - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila v deseti minutách svoji diplomovou práci na téma Recyklace asfaltových směsí se standardním množstvím R-materiálu. Poté zodpověděla na otázky oponenta: Otázka: Splňovaly všechny směsi požadavky normy ČSN 736121? Odpověď: Diplomantka zodpověděla na otázku na dostatečné úrovni. Otázka: Jakým způsobem by ovlivnilo Odpověď: Diplomantka odpověděla velice stručně. Otázka: Jaké měly směsi volumetrické parametry? Odpověď: Diplomantka odpověděla na dobré odborné úrovni. Diskuze: Otázka: Proč byly použity takto rozdílné dvě frakce recyklátů? Odpověď: Jednalo se o jediné dostupné recykláty na obalovně. Otázka: Zkoumala jste obsah pojiva v recyklátu? Odpověď: Ano, změna obsahu pojiva ovlivní volumetrické parametry.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO