Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je návrh a stavebné riešenie pre polyfunkčný dom v meste Spišská Belá. Jedná sa o samostatne stojacu novú budovu s jedným podzemným a troma nadzemnými podlažiami, umiestnenú na parcele č. 1859 v katastrálnom území mesta Spišská Belá. Navrhovaná budova je murovaná, zateplená kontaktným zatepľovacím systémom a je založená na základových pásoch. Stropné konštrukcie nadzemných podlaží tvoria montované keramické stropy. Strop podzemného podlažia tvorí železobetónová doska. Zastrešenie tvorí sedlová strecha s dreveným krovom. V budove sú umiestnené štyri trojizbové byty, jeden byt pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, predajňa bicyklov a v suteréne je zázemie bytov. Projekt bol vypracovaný s dôrazom na bezbariérový prístup.
The subject of this diploma thesis is structural and constructional design of a new multifunctional building in Spišská Belá. It is a new detached building structure with one basement floor and three above-ground floors, designed on a plot number 1859 in cadastre unit Spišská Belá. The designed building is constructed of clay masonry system with contact thermal insulation and supported by strip foundations. Ceiling constructions of above-ground floors are made of prefabricated components. The basement ceiling is made of reinforced concrete. Object is roofed by saddle roof set on wooden roof truss. There are four three room flats, one accessible flat, bicycle shop and flats facilities, situated in the building. The focus during development was on wheelchair access.
Description
Citation
ŠELEP, M. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student v rámci prezentace představil svou závěrečnou práci na téma „Polyfunkční dům.“ Student v rámci prezentace představil lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Student představil konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace student objasnil reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci obhajoby byly položeny následující doplňující dotazy: - Objasněte typ krovu. - Objasněte řešení vnitřních dveří. - Jak je řešeno větrání garáží? - Objasněte zvolené dispoziční řešení. - Jak vysokou vzduchovou mezeru musí tvořit kontralatě. - Jak je řešen hřeben střešní konstrukce a ukončení difuzních fólií v místě hřebene. - Popište, jak je řešeno umístění sloupků krovu na stropní konstrukci. - Objasněte řešení napojení hydroizolací spodní stavby. - Popište postup provádění Vámi navržené základové konstrukce. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO