Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre novostavbu polyfunkčného domu v meste Vyškov. Jedná sa o objekt, ktorý je navrhnutý na rovinatom teréne a je čiastočne podpivničený so štyrmi nadzemnými poschodiami. V suteréne sa nachádza technické zázemie a skladovacie priestory pre obyvateľov domu. V prvom nadzemnom poschodí sú komerčné priestory troch predajní : drogérie, kvetín a vinotéky. V druhom a treťom nadzemnom poschodí sa nachádzajú vždy dve bytové jednotky. V štvrtom poschodí sa nachádza priestranný byt s ateliérom.
The aim of this diploma thesis is to draw up project documentation for new multifunctional building in the city of Vyškov. The discussed building is designed on flat terrain and has partial basement with four floors above ground. The basement contains technical facilities and storage area for building residents. The first floor contains commercial premises made of three stores: drugstore, flower shop and wine cellar. The second and third floor each contains two residential units. On the fourth floor is one spacious studio apartment.
Description
Citation
ŠÁCHOVÁ, L. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka v rámci prezentace představila svou závěrečnou práci na téma „Polyfunkční dům.“ Studentka v rámci prezentace představila lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Studentka představila konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci obhajoby byly objasněny dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby byly položeny následující doplňující dotazy: - Objasněte Vámi navržené dispoziční řešení suterénu a technických místností. - Jaký je rozdíl mezi kotelnou a technickou místností. - Objasněte technologii provádění základových konstrukcí. - Objasněte volbu návrhu výšky nadezdívek střešní konstrukce. - Objasněte řešení hydroizolací spodní stavby. - Objasněte Vámi navrženou výšku dveří a způsob jejich osazení. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO