Administrativní budova JMC Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie v Brně. Budova se skládá ze dvou částí. První část má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. V suterénu se nacházejí sklady a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a hygienická zařízení. V druhém nadzemním podlaží se nachází open-space, dvě konferenční místnosti a kancelář ředitele. Druhá část budovy jsou garáže, které mají jedno pozemní a jedno nadzemní podlaží. Konstrukční systém budovy je železobetonový deskový skelet, který stojí na základovém roštu. Obvodové zdivo je zatepleno deskami z minerální vaty. Administrativní část je zastřešena střechou s klasickým pořadím vrstev. Garáže jsou zastřešeny vegetační střechou. Diplomová práce má tři části. V první části je zpracován projekt pro stavební povolení. Ve druhé je zpracovaná koncepční studie technického vybavení budovy jako je návrh zdroje tepla, nucené větrání, chlazení a fotovoltaika. Třetí část se zabývá (LCA) posuzováním životního cyklu tří variant skladeb podlahy a hodnotí jejich dopady na životní prostředí. Na konci je skladba s nejmenšími dopady na životní prostředí implementována zpět do projektu.
The aim of this master’s thesis is to elaborate the project documentation of an office building in Brno with nearly zero energy consumption. This building consists of 2 parts. First part is a two-storey building with a basement. In the basement are storages and mechanical rooms. On the first floor is a cafe and sanitary facilities. On the second floor is an open-space, two meeting rooms and a manager's office. Second part of the building are garages that has one above ground floor and one underground floor. The structural system of the building is RC frame, and it stands on grillage foundation. The office part is roofed with warm flat roof and external walls are insulated with insulating panels made of mineral wool. The garage part is roofed with green roof. This master’s thesis consists of 3 parts. First one processes the application for a building permit. Second part deals with technical equipment of the building namely design of boiler, ventilation and photovoltaic panels. Third part deals with life cycle assessment of different composition of floors. It compares these floors and evaluates them. And in the end the floor which has the best results is implemented back into the project.
Description
Citation
HONZL, J. Administrativní budova JMC Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu administrativní budovy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, popis objektu, dispoziční řešení jednotlivých podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Dále prezentace obsahovala koncepci technického zařízení budovy a posouzení LCA (dopad na životní prostředí). Student si připravil odpovědi na otázky oponenta. V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - záplavové území v řešené oblasti - zasakování dešťových vod - přesahy nad 1NP a šířka tohoto prostoru - systém vytápění, alternativa podlahového vytápění - detektory v TZB a návrh velikosti čerpadla - tepelná izolace stropní konstrukce, kondenzace v tomto místě, tepelné mosty - šířka schodišťových ramen - vibrace od střešní jednotky - dopad čistících prostředků na životní prostředí Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO