Penzion v Peci pod Sněžkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt se nachází v horské oblasti v Peci pod Sněžkou. Penzion je řešen jako budova pro ubytování a stravování. Budova má tři podlaží. Přízemí je neobytné a z části podsklepené. Jsou zde garáže, úschovna kol a zázemí pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je menší restaurace s pokoji pro ubytování. Z těchto pokojů je možný vstup na trén nebo terasu. Druhé nadzemní podlaží je celé obytné. Celková ubytovací kapacita je 46 osob.
This diploma thesis elaborates project documentation for the construction of building. The object is located in the mountain area in Pec pod Sněžkou. The acommoation house is designed as a building for fooding and lodging. The building has three stories. Ground floor is nonresidental and partly on slop. There are garages, bicycle storage and staffroom. On the first floor there is a small restaurant and rooms for accommodation. From those rooms you can go on the ground or terrace. The second floor is entirely residential. The total accommodation capacity of the hotel is 46 people.
Description
Citation
GOROĽOVÁ, V. Penzion v Peci pod Sněžkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu penzionu. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Proč výška dveřního křídla 2000mm? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) proč ocelová vaznice? 2) jak bude proveden vazník? 3)jak bude zajištěna stabilita vazníku v podélném směru? St: L profilem. 4)Je celoplošné bednění na vazníky? St: OSB deska. 5)kotvení dřevěné fasády? 6)je v souladu s ÚP objekt? 7)jak se značí požární úsek? 8)špatné označení PÚ schodiště. 9)Stejná čára na ozn. požárního úseku a PNP 10)jaký je požadavek na U oken? 11)chybně zpracován 2D posouzení teplotního pole. 12)absence závětří a čistící zony u vstupu. 13) jak je řešení úklidu místností? absence úklidové místnosti. Je nutná prádelna? Jak budou větrány prostory? 14) jak budete dostávat odpad z místnosti na odpad? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO