Cenové předpisy a jejich aplikace ve stavební praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je představení cenových předpisů v České republice a jejich použití ve stavebnictví. Práce dále uvádí vybrané metody pro oceňování staveb podle cenového předpisu a rozpočtování včetně popisu jednotlivých druhů projektové dokumentace stavby a na ni navazující dokumentace cenové. Poznatky jsou v závěru práce demonstrovány na praktickém příkladu.
The main goal of this thesis is to present price regulations and show theire utilization in construction practise. Thesis is focusing on methods which are used in the property valuation in accordance with price legislation and other budgeting methods also with description of different types of building work price documentation according to project documentation phase. These findings are demonstrated on a practical example.
Description
Citation
DOBIÁŠ, M. Cenové předpisy a jejich aplikace ve stavební praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO