Silniční most na komunikaci III/0462 přes dálnici D46

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce nadjezdu silnice III/0462 nad dálnicí D46 u obce Brodek u Prostějova. Jsou navrženy 2 varianty. První je kolmý most řešený jako Langerův trám, druhou šikmý most s hlavní příhradovou nosnou konstrukcí. U druhé varianty jsou tři subvarianty lišící se uspořádáním příhradové konstrukce. Návrh a výpočty jsou provedeny dle platných norem a dalších technických předpisů pro navrhování mostů.
This thesis deals with design of III/0462 road overpass over D46 highway near Brodek u Prostějova. There are 2 preliminary variants. First variant is a right bridge, whose main beams are tied archs. Second variant is a skew bridge with truss superstructure. In case of second variant there are three subvariants differing with truss design. Design and calculation is done according to valid standarts and other regulations for designing bridges.
Description
Citation
VYSTAVĚL, V. Silniční most na komunikaci III/0462 přes dálnici D46 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Wald, CSc. - předseda, prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - místopředseda, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - tajemník, Ing. Pavla Bukovská - tajemník, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - člen, Ing. Petr Brosch - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a velmi dobře reagoval na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO