Odletová hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce odletové haly v Ostravě. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 45x63m. Výška objektu v nejvyšším bodě je 13m. První varianta je tvořena příhradovými vazníky a vaznicemi. Prostorová tuhost je zajištěna pomocí ztužidel. Druhá varianta je tvořena příhradovou deskou. Pro zvolenou variantu byl proveden návrh spojů, kotvení a výkresová dokumentace.
The objective of the diploma thesis is to design and check a load-carrying steel structure of departure lounge in Ostrava. The building has a rectangular plan with dimensions of 45x63m. Height of the building at its heightest point is 13m. First variant composes of trussed girders and purlins. Spatial rigidity is achieved by bracings. Second variant is a flat space frame. The design of joints, column anchorage and drawings has been made for variant 2.
Description
Citation
KUČERA, T. Odletová hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - tajemník, Ing. Kristýna Hrabovská - tajemník, doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Pokorný - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student formou prezentace představil komisi svou diplomovou práci, její hlavní cíle, způsob zpracování a výsledky a poté dostatečně reagoval na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO