Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem diplomové práce je návrh a statické posouzení vybraných vodorovných a svislých prvků montované haly s jeřábovou dráhou. Vybranými prvky jsou vazník, sloup, ztužidlo, základový nosník a kalichová patka. Model pro získání vnitřních sil je vytvořen za použití programu SCIA Engineer 18.1, pomocí prutového 3D modelu celého objektu. Prvky byly posuzovány na mezní stav únosnosti. Předpjatý vazník byl posuzován na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
The main work of the diploma thesis is a draft and a static judgement of chosen horizontal and vertical parts of prefab hall with a crane runway. The chosen parts are the girder, the column, the bracing, the foundation beam, and the foundation pad. The model for gathering of intern forces is made by the program SCIA Engineer 18.1 with the use of a bar 3D model of the whole project. The parts were judged on the ultimate limit state. The prestressed girder was judged on the ultimate limit state and the serviceability limit state.
Description
Citation
JAKUBCOVÁ, H. Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagovala na dotazy oponenta. Následně pokládala dotazy komise: docent Klusáček: Předpínání vazníku, poloha předpínacího lana. Studentka zodpověděla s dopomocí. docent Klusáček: Pokluz v kotvě při předpínání. Studentka zodpověděla s dopomocí. doktor Koláček: Upřesnění statického modelu. Studentka zodpověděla. docent Klusáček: Uložení vazníku a nosníků na sloupu. Studentka zodpověděla s dopomocí. docent Lehký: Způsob zatížení větrem. Studentka zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO