Energeticky vyspělá budova penzionu v Lednici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce s názvem Energeticky vyspělá budova penzionu v Lednici je návrh budovy penzionu, která splňuje současné standardy energetické účinnosti. Práce se dělí na tři části. V první části je navržena stavební konstrukce. Budova je ve tvaru L se šikmou střechou s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. V prvním podlaží se nachází bazén se saunou, restaurace s přípravnou jídel a hlavní hala s vchodem a recepcí. V podkroví je dvacet dva obytných buněk pro hosty, společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Hlavní vstup budovy je orientován na východ. Budova je ze zděného systému z vápenopískových cihel se stropní konstrukcí z železobetonových předpjatých panelů a krovovou střešní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. Ve druhé části jsou navrženy systémy vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení a stínění, využití dešťové vody a fotovoltaická elektrárna. Třetí část se věnuje výpočtu potřeby tepla pro vytápění a chlazení měsíční bilanční metodou. Projekt byl vypracován za pomocí softwarů AutoCAD, Revit a DEKsoft.
My Masters project is titled Energy-efficient guest house in the city of Lednice. The assignment is to design a building, which meets contemporary standards of energy efficiency. There are three parts of the project. The first part consists of designing the structure of the building. The building is L-shaped with pitched roof, single-storey with attic. There is a pool with sauna, restaurant with kitchen and main hall with entrance and reception on the ground floor. At the attic there are twenty two dwelling units for guests, common room and staff facilities. The main entrance is oriented towards east. The building is masonry system from sand-lime blocks with prefabricated reinforced concrete floor slabs and roof is made of timber roof truss. The building facade is insulated by ETICS. In the second part, there are designed HVAC, lightning and shading, rainwater usage and photovoltaic power station. In the third, there is a calculation of energy need for heating and cooling using monthly balance mehtod. The project is designed with support of AutoCAD, Revit and DEKsoftT softwares.
Description
Citation
JOCH, T. Energeticky vyspělá budova penzionu v Lednici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Olga Šmídová - tajemník, Andrea Toboláková - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Weyr - člen, Ing. Jiří Cihlář - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Otázky oponenta: 1. Jak bude vedeno VZT potrubí v místnostech a jaká bude reálná světlá výška v místnostech? 2. Jak byste zajistili vyšší komfort pro pokoje? Konkrétně větrání a tepelné mikroklima v létě. 3. Zkuste pro Vámi zvolenou místnost porovnat nároky na el. energii dvou stavů: mám zataženo hodně (s=0,15) a svítím versus nemá zataženo a chladím. 4. Výkres A.2.2_PŮDORYS 1.NP nejzápadnější schodiště. Je schodiště popsáno/zakresleno správně? Uveďte základní pravidla pro návrh schodiště. Otázky komise: 1. Jaký máte teplotní spád u otopných těles? Jsou podlahové konvektory s ventilátorem nebo bez? 2. Ohřev TV - co bude v létě, když budou TČ. Zdroje pro chlazení? Ukládání do vrtu pro TČ, které slouží jen pro ohřev TV. 3. Co jste započítal do potřeby teplé vody? Co všechno ohříváte? 4. Využíval jste odpadní teplo z bazénových vod? 5. Jak bude fungovat zálivka z dešťových vod? Co když se přeplní AN v deštivém období? 6. Dešťové vody z parkoviště - ORL zvládne takhle vyčistit dešťovou vodu, aby v ní nebyly tyto nečistoty? 7. Jak bude AN hluboko? 8. Jak daleko máte vrty od budovy? 9. Jakou má tloušťku Sendwix? Jaká je tl. tepelné izolace + detaily? 10. Jak se stanovují požární odstupy? Kóta 0,5 m je špatně. Proč jste nesdružil všechna okna? Co znamená C u dveří? Student vcelku dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise k předložené diplomové práci a snažil se obhájit většinu svých řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO