Sportovní centrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby Sportovního centra v Prostějově. Jedná se o zpracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Sportovní centrum má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepeno. V podzemním podlaží se nachází skladovací prostory. V nadzemních podlažích se nachází prostory vstupní, komunikační, technické zázemí, zázemí pro zaměstnance, zázemí pro návštěvníky, administrativní, relaxační a cvičební místnosti. Celkově se v budově nachází 9 cvičebních místností. Svislý nosný systém budovy v podzemním i nadzemních podlaží je tvořen vápenopískovým zdivem. Vodorovnou nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonové dutinové předpjaté panely. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou. Jedná se o návrh budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
This diploma thesis discusses a design of a sports center in a city of Prostějov. It is an elaboration of its blueprints for construction realization. The sports center consists of two (above-ground) floors with partial basement that provides storage for hardware. Upper floors provide office and work space aswell as sports and communication equipment. The sports centre provides 9 gyms, each focusing on different kind of exercising. Vertical structural system of the building floor as well as its basement is built using send-lime block. Horizontal structural system is provided from reinforced prestressed hollow core slab ceilings. The construction is cieled by a warm flat green roof. The apartment house is considered as a Nearly zero-energy building.
Description
Citation
WEINLICH, P. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu sportovního centra. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: výška podlahy nad spirollu a proč? St: návaznost na podlahu zeminy. Jak je větraná místnost skladu? St: VZT jednou jednotkou. Otázky komise k projektové dokumentace: 1)výška podlahy čisté podsklep nepodsklep? 2) Vzduchová neprůzvučnost u spirollu? 3) z čeho přizdívka u podsklep části? St: ZB 4)jak se pozná velikost křídla u dvoukřídlích dveří a jaké jsou pravé/levé? 5) jak je prosvětlená chodba? St: okny 6) zábradlí nad rovinnou řezu se nekreslí 7)světla u sportoviště Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO