Hotel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je projekt hotelu s restaurací, venkovním parkovištěm a garážemi v Brně - Kníničky v ulici Hrázní na parcele č. 3570 a 3571. Terén parcely je svažitý. Hotel je částečně podsklepený a má pět nadzemních podlaží. Nachází se v něm celkem 50 pokojů pro hosty, z toho jeden je bezbariérový. Celková kapacita hostů je 99. Nosný systém je navržen jako skeletový s výplňovým zdivem z keramických tvárnic Heluz tl. 300 mm. Vnitřní dělící stěny jsou SDK tl. 300 mm a vnitřní příčky jsou SDK tl. 150 mm. Ubytovací část objektu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 180 mm. Část s restauračním provozem je zateplena minerální izolací tl. 180 mm s provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem. Soklová část je zateplena XPS tl. 160 mm a opatřena marmolitovou omítkou. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je plochá vegetační s intenzivním a extenzivním substrátem. Před hotelem se nachází parkoviště 5 parkovacích stání a 5 bezbariérových parkovacích stání, zbytek míst pro hosty se nachází v garáži naproti hotelu. Naproti hotelu je také stání pro autobus. Z boku hotelu je vjezd a parkovací stání pro zaměstnance hotelu a zásobování. Na pozemku je navržené dětské hřiště a tenisové kurty.
This aim of the diploma thesis is the design of hotel with restaurant, outdoor parking and garage in Brno - Kníničky, Hrázní street on sloping plot no. 3570 and 3571. The hotel is with partial basement and has five above-ground floors. The total capacity of the hotel is 99 guests in 50 guest rooms. Structural systém is cast-in-place concrete frame. Infill wall are from clay masonry Heluz. Partition is from plasterboard partition. External wall are with contact thermal insulation system. Part of the external wall have ventilated facade. Floor structure is from cast-in-place reinforced concrete floor. The roof is green roof. The outdoor parking consists of ten parking spaces, fice of which are barrier-free for people with reduced mobility. Residue parking spaces are in the garage opposite the hotel. From the side of the hotel are parking spaces for hotel staff. On plot are designed playground.
Description
Citation
VOPÁLENSKÝ, L. Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Novotný - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Hotel. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Zkušební komise nepoložila žádné doplňující otázky. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO