Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce řeší polyfunkční budovu v katastrálním území obce Křemže. Objekt je osazen na rovném terénu. Dům má tři podlaží, není podsklepený. Střecha je klasická, symetrická, sedlová s polovalbou. Dům má tvar obdélníku s přístavbou. Přístavba je jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru s plochou pochozí střechou. Obklad fasády tvoří předsazená dřevěná stěna. Přístavba tvoří zázemí pro zaměstnance lesní školky. Hlavní budova bude zázemím pro obchodní oddělení, administrativu, účetnictví a vedení společnosti.
This work addresses the multifunkctional building in the cadastral of territory Křemže. The object is placed on flat terrain. The House has three floors, and no basement. The roof is classical, symmetrical, a saddle with a keel. The House has the shape of a rectangle with an extension of. The extension is a single-storey, rectangular-shaped object with a flat foot roof. Cladding of the facade forms the hanging wooden wall. The extension consists of facilities for staff of forest garden. The main building will be facilities for the sales department, administration, accounting, and management of the company.
Description
Citation
PLÁVKOVÁ, P. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka v rámci prezentace představila svou závěrečnou práci na téma „Polyfunkční dům.“ Studentka v rámci prezentace představila lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu jako lesní školka a lesní správa. Studentka představila konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace studentka objasnila reakce na dotazy oponenta. V rámci obhajoby byly položeny následující dotazy: - Jak je konstrukčně řešena přístavba objektu? - Jak je řešena skladba obvodové stěny? - Popište konstrukci terasy. - Jaký typ zateplovacího systému je zvolen? Popište zvolený způsob kotvení izolantu. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO