Budova občanské vybavenosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem budovy pro občanskou vybavenost s téměř nulovou spotřebou energie. Návrh bere v potaz například environmentální stránku, kde zvažuje lokální zdroje nebo výběr materiálů s ohledem na dopad na životní prostředí. Dvoupodlažní objekt ve tvaru L s plochou střechou je navržen s ohledem na nízkoenergetický koncept budov. Přízemí bude sloužit jako kavárna a technické zázemí. 2 NP je navrženo pro malou projekční kancelář. První část diplomové práce je architektonicko-stavební řešení. Zvolený nosný systém je stěnový z vápenopískových tvárnic Silka. Stropy jsou navrženy z předpjatých železobetonových panelů Spiroll. Tepelná izolace je zde převážně z kamenné vlny. Plochá střecha je řešena jako zelená extenzivní. Druhá část práce řeší techniku prostředí staveb. Budova bude využívat energie z fotovoltaických panelů a bude zásobována teplem z místního centrálního zdroje tepla. Výměna vzduchu je zajištěna pomocí dvou VZT jednotek. Chlazení je navrženo jako VRF systém s chladivem. Celý objekt je koncipován jako inteligentní budova. Třetí část práce se zabývá akustickým posouzením objektu. Hlavní téma je optimalizování doby dozvuku v prostoru openspace. Ke zpracování diplomové práce bylo využito především softwaru Archicad a Autocad, MS Excel a Word, dále například Deksoft.
The thesis deals with the design of a two-storey L-shaped smart building for amenities with a low energy consumption concept in mind. The ground floor will be used as a café and technical facilities. The second floor is designed for a small design office. The first part of the thesis is devoted to the architectural and structural design. The selected load-bearing system is a wall system made of Silka sand-lime blocks. The floor and roof are designed of prestressed reinforced concrete panels Spiroll. Stone wool is used as the main thermal insulation. The flat roof is designed green extensive. The second part of the thesis deals with the building environment technology, which will use energy from photovoltaic panels and will be supplied with heat from a local central heat source. Air exchange is provided by two HVAC units. Cooling is designed as a VRF system with refrigerant. The third part of the thesis deals with the acoustic assessment. The main topic is optimizing the reverberation time in the open space office. For the preparation of the thesis, the Archicad and Autocad software, MS Excel and Word or Deksoft were used.
Description
Citation
PLÁŠKOVÁ, V. Budova občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
1. Jak je zajištěno stínění? Venkovními žaluziemi. 2. Jaká je zemina? Jílovitá písčitá málo propustná 3. Jak bude provedena výtahová šachta? Vykopu jámu, udělám desky, ztracené bednění na kterém bude HI, pak TI a zbytek. 4. Proč základové pasy? Nejjednodušší založení s ověřenými detaily. 5. Jsou stávající inženýrské sítě reálné? Ano. 6. Je vhodné v tomto místě postavit kavárnu? Ano v okolí žádná není a blízko je cyklostezka. 7. Doc. Šikula chce vysvětlit schéma zapojení. Studentka vysvětluje a odpovídá na související otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO