Mateřská škola Pohořelice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre uskutočnenie stavby materskej školy v Pohořelicích. Objekt je samostatne stojaci, dvojpodlažný a čiastočne podpivničený. Je rozdelený na dve funkčné časti. V prvom podlaží sa nachádzajú 2 triedy pre materskú školu, kuchyňa a kancelárie. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú taktiež 2 triedy materskej školy a 3 triedy pre deti školského veku. Zvislé nosné konštrukcie tvoria keramické tvárnice, v suteréne sú navrhnuté železobetónové monolitické. Vodorovné konštrukcie sú z dutinových predpätých panelov Spiroll. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Zastrešený je plochou vegetačnou strechou.
The aim of the diploma thesis is processing of the design documentation for realization of the construction of a kindergarten in Pohořelice. It is a detached two-storey building with a partial basement. The building is divided into two functional objects. There are two classes for the kindergarten, kitchen, and offices on the first floor. On the second floor there is two classes of kindergarten too, and three classes for school children. Vertical supporting structures are made of ceramic blocks, in the basement there are reinforced concrete structures. Horizontal load-bearing structures ale mad of prestresses hollow core slabs Spiroll. The object is based on concrete strip foundations. The building is roofed with green flat roof.
Description
Citation
OTIEPKOVÁ, L. Mateřská škola Pohořelice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci na téma Mateřská škola Pohořelice. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Například: Jakým bude odvážen z objektu komunální odpad? Jak bude řešena údržba vegetační střechy. Otázky komise: Jaký je maximální počet dětí ve třídě? Kam je svedena dešťová voda z objektu? Jaké jsou min. vzdálenosti mezi sítěmi? Orientace ke světovým stranám denních místností. Jakou jsou podmínky pro provoz mateřské školy? Je řešena místnost pro izolaci nemocného dítěte? Jak bude uloženo trojramenné prefabrikované schodiště? Jak se stanovuje stupeň požárního rizika CHÚC? Proč je uveden, ve výkresech, požadovaný stupeň požární odolnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO