Mateřská škola Rajhrad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Témou mojej diplomovej práce je návrh materskej školy v Rajhrade. Budova je jednopodlažná s plochou strechou. V strede budovy sa nachádza technické zázemie, kuchyňa, kancelária riaditeľky a zázemie pre zamestnancov. Po stranách sú triedy s kúpeľňami a šatňami. Nosné murivo je navrhnuté z keramických tvárnic Heluz. Obvodové murivo je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS. Strešná konštrukcia je z prefabrikovaných stropných panelov SPIROLL. Budova je zastrešená zelenou plochou strechou. Budova bude vykurovaná plynovým kondenzačným kotlom. Bude mať vzduchotechnickú jednotku umiestnenú na streche spolu s fotovoltaickými panelmi. V celej budove bude rozmiestnené inteligentné LED osvetlenie. Tretia časť sa zaoberá porovnaním murovanej výstavby a ekologickejšej výstavby z hliny. Konkrétne sa jedná o porovnanie produkcie CO2 pri murovanej a hlinenej stavbe toho istého objektu pomocou metodiky SBToolCZ. Dosiahnuté výsledky ukázali, že hlinená stavba produkuje o približne 30% menej CO2, ako stavba murovaná. Diplomovú prácu som vypracovala pomocou programu ArchiCAD a DEKsoft.
The topic of my thesis is the design of a kindergarten in Rajhrad. The building is one storey with a flat roof. In the middle of the building there are technical facilities, a kitchen, a director's office and facilities for staff. On the sides there are classrooms with bathrooms and cloakrooms. The load-bearing masonry is designed of Heluz ceramic blocks. The perimeter masonry is insulated with the ETICS contact insulation system. The roof structure is made of prefabricated floor slabs SPIROLL. The building is covered by a green flat roof. The building will be heated by a gas condensing boiler. It will have an air handling unit located on the roof along with photovoltaic panels. Intelligent LED lighting will be deployed throughout the building. The third part deals with the comparison between masonry construction and the more environmentally friendly clay construction. Specifically, it compares the CO2 production of masonry and clay construction of the same building using the SBToolCZ methodology. The results obtained showed that the clay building produces approximately 30% less CO2 than the masonry building. I created my thesis using ArchiCAD and DEKsoft software.
Description
Citation
MURÍN, M. Mateřská škola Rajhrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
1. Jaký je přístup na střechu? Žebříkem. 2. Jaké je opatření pro děti tělesně postižené? Zvětšená dispozice místností, dveře 900 mm, spádovaná podlaha v koupelně. 3. Proč takový tvar celého objektu? Chtěl zajímavější tvar objektu. 4. Ing. Petr Horák se ptá na hodnoty vypočtené v energetickém štítku? Student vysvětlil. 5. Je kotelna s kotlem 52 kW kotelnou? A kdy nebude? Je, nebo 2 kotle menšího výkonu. 6. Jaké jsou stínící prvky? Venkovní žaluzie. 7. Na environmentálně vyspělou budovu máte navržený velký výkon na vytápění a chlazení? Bez odpovědi. 8. Jaký je průběh terénu? Student ukázal na výkresu. 9. Jaké je řešení odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch? Žlabem do retenční nádrže.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO