Polyfunkční dům areálu Slavkov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Řešený objekt je novostavba polyfunkčního domu. Objekt se nachází v průmyslové oblasti města Slavkov a slouží pro zaměstnance tohoto areálu. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže pro 18 osobních automobilů. První nadzemní podlaží je navrženo pro maloobchodní prodej. Konkrétně obchod se smíšeným zbožím, boutique a kavárnu. Ve druhém a třením nadzemním podlaží jsou ubytovací jednotky pro bydlení zaměstnanců areálu. Celkem je v objektu 12 ubytovacích jednotek. Objekt má plochou střechu s pláštěm z asfaltových pásů. Nosný systém stavby je řešen jako železobetonový skelet, vyzděný z tvárnic typu THERM a tepelný komfort je zajištěn certifikovaným systémem ETICS za použití fasádního polystyrenu. Před objektem se nachází parkovací stání určená pro zákazníky obchodů.
The building in a question is a new build mixed-use building. It is situated in industrial area of Slavkov u Brna and is intended for employees of this area. In the underground floor is situated collective garage for 18 personal automobiles. First floor is designed for retail sale. Specifically general store, boutique and cafe. In the second and third floor are accommodation units for area employees. Specifically 12 accommodation units. Building has a flat roof with asphalt strip coating. The load-bearing system of the building is designed as a reinforced concrete skeleton, THERM-type bricks are used for the construction while thermal comfort is achieved by a certified external thermal insulation composite system (ETICS) featuring façade polystyrene. There is parking space area in front of the building.
Description
Citation
MILOTA, M. Polyfunkční dům areálu Slavkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu polyfunkčního domu. Prezentace obsahovala popis zájmového území, územního plánu, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny doplňující otázky komise: Jak se dostanete v podhledu k instalacím? K čemu je profil I ve výtahové šachtě? Konstatování komise: Špatné přerušení ŽB desky v místě výtahové šachty (dojezdu). Nevhodné řešení u dojezdu sekčních vrat. Otázky komise k projektové dokumentace: 1) Jak jste řešil akusticky mezibytovou stěnu vůči skeletu a stěny? Čím opatřit stěnu, akusticky- nahrazení materiálu? St: nahradit stěnu za želbet. 2) Proč dva pláště u výtahové šachty? St: akustika. 3) Přerušení tepelného mostu v místě venkovního sloupu? St: zpracoval 2D teplotní pole. 4) Chybí ve výkresu tvaru stropu sklopené řezy schodištěm. Chybí zákres zábradlí v půdorysu. 5) vyhoví akusticky dveře bez prahu? 6) jak je řešeno větráni objektu? St: přirozeně a nuceně v 1.NP. Kam povedete rozvod digestoře? st: nad střechu. Jaká je jiná možnost alternativy digestoře? 7) umístění měřidel pro teplo vodu apod? Jaká je max. vzdálenost potrubí bez cirkulace? St: 3l odpustí a poté téct teplá voda. 8) Proč se dělají výkresy tvaru stropu? Jaká max. délka potrubí podl. vytápění? 9)přístřešek na popelnice nad vedením plynovodu. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO