Vinařství Havraníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavebního objektu SO 01 - hotel a SO 02 - výroba vína v areálu Vinařství Havraníky, bývalého zemědělského družstva. Objekt SO 01 je dvoupodlažní, částečně podsklepený. V objektu se nachází ubytování pro 50 osob, restaurace a vinárna. Objekt SO 02 – výroba vína je jednopodlažní, podsklepený. Obsahuje veškeré provozy pro produkci středního vinařství. Konstrukční systém obou staveb je železobetonový monolitický skelet. Obvodové zdivo je zatepleno pomocí systému ETICS. Objekt SO 01 je zastřešen plochou vegetační střechou. Objekt SO 02 je zastřešen sedlovou vazníkovou konstrukcí.
The diploma thesis aims to elaborate on the project documentation of the buildings SO 01 - hotel and SO 02 - a winery within the complex of Viniculture Havraníky, a former agricultural area. SO 01 is a two-storey building with a partial basement. There is accommodation for 50 guests, a restaurant and a wine bar. SO 02 is a single-storey building with a basement. It consists of all operations for the production of a medium-sized winery. The structural system of both buildings is designed as a cast-in-place concrete frame. Fasade is insulated with an external thermal insulation system (ETICS). The roofing of the SO 01 building is solved by a flat green roof, whereas the roofing of the SO 02 building s solved by a saddle roof with girders.
Description
Citation
KRÁTKÁ, K. Vinařství Havraníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu vinařství. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO