Domov pro seniory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout Domov pro seniory jako chytrou budovu. Nachází se v centru obce Křenovice poblíž Brna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, první se zabývá projektovou dokumentací, ve druhé je TZB a ve třetí části se blíže věnuji akustice a hlukové studii. Domov pro seniory je navržen jako dvou podlažní, nepodsklepený s plochou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí pro seniory a zdravotnické zařízení a ve druhém nadzemním podlaží jsou byty. Novostavba je postavena na pasech. Konstrukce jsou navrženy z broušených cihelných bloků typu THERM. Vnější stěny jsou izolovány minerální vatou. Zastřešení domu je tvořeno extenzivní zelenou střechou. Technické zařízení budov obsahuje dvě tepelná čerpadla země-voda s vrty pro vytápění, fotovoltaické panely, vzduchotechniku, zásobník teplé vody a akumulačně-retenční nádrž na dešťovou vodu. Závěrečná část je zaměřena na akustiku konstrukcí a hlukovou studii.
The aim of the master´s thesis is to design a Residential care home as smart building. It is situated in the centre of Křenovice near Brno. The master´s thesis is divided into three parts, first part presents design documentation, second part is focused on building services and the final part presents noise control in building. Residential care house is designed as two-storey building without basement with flat roof. On the first floor there is utility area for senior house and healthcare facility and on the second floor there are flats for seniors. Residential care house is built on footing. Load-bearing and non-load-bearing walls are designed from hollow bricks type THERM. External walls are insulated with mineral wool. The roofing of residential care house is made up of extensive green roof. The building services of the building includes two ground-water heat pumps with boreholes for heating and cooling, photovoltaic panels, HVAC, hot water cylinder and rainwater storage tank. The final part is focused on noise control in building. It is about acoustic in construction. Noise study is also included.
Description
Citation
KOLÁŘÍKOVÁ, E. Domov pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
1. Proč je přetlakové větrání? Dle výpočtu. 2. Komise se ptá na počet solárních panelů? Studentka ukazuje výpočty. 3. Proč je umístěna retenční nádrž daleko od kanalizace? Studentka vysvětluje u výkresu situace. 4. K čemu slouží zatravňovací rošt? Ke vsaku dešťové vody z parkoviště.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO