Polyfunkční dům Cimburkova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Brně, v ulici Cimburkova. Objekt je osazen na rovinatém pozemku a má čtyři nadzemní podlaží. Půdorys polyfunkčního domu má tvar obdélníku. V objektu se nacházejí tři provozy. Většinu plochy prvního a druhého nadzemního podlaží představuje hromadná garáž. Dále se na těchto podlažích nachází prostory pro služby (kavárna, kadeřnictví a prodejna). Ve třetím a čtvrtém patře je umístěno celkem osm kanceláří s příslušným hygienickým zařízením, denními místnostmi, sklady a servery. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skeletový systém a stropní desky. Stavba je založena na železobetonové desce a zastřešena plochou střechou.
The subject of this diploma thesis is the design of multifunctional building in Brno, in Cimburkova street. The building is placed on flat terrain and it has four floors. Floor plan of multifunctional building is rectangle shaped. There are three different establishments in this building. Most of space of ground floor and first floor is used as parking. Rest of space of ground floor and second floor is used as café, hairdresser and store. There are eight separate offices and sanitary facilities, break rooms, storages and servers. The supporting construction of building is made of reinforced concrete column system and ceiling slabs. The building is based on reinforced concrete slab and than there is a flat roof above the building.
Description
Citation
IRRA, M. Polyfunkční dům Cimburkova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci projektu polyfunkčního domu. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Kolik je bezpečnostní pásmo plynovodu St: 40 m. Kolik je parkovacích míst v hromadné garáži? Je garáž veřejně přístupná? Jaká je nezámrzná hloubka u jílu? St: netušil. Jak je fixována u atiky překližka do atiky? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) jak se postupoval v návrhu střešních vtoků? Výška zábradlí u fasádního žebříku? 2)co musí být v dojezdu výtah. šachty? St: odvětrání. 3)Jak byla navržena výška základové desky? 4) proč je tl. stropu 250 mm v administrativě? Proč je sch. deska 200 mm? 5) provedení oplechování přesahu? Nevhodně zvolený podklad pod klempířinu. Není dodržen sklon pro klempířské prvky přesahu. Provedení oblouku u přesahu? 6) Vstupní dveře nejsou odlišené zda jsou pravé a levé. Jak se určí otevíravost dveří? 7)nedostatečně veliká čistící zona. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO