Revitalizace víceúčelového objektu obce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace určených částí, pro stavební povolení. Tématem diplomové práce je revitalizace starého zemědělského objektu obce s téměř nulovou spotřebou energie. Budova v minulosti sloužila k chovu prasat. Práce je rozdělena do tří částí. První část řeší projekt z hlediska pozemního stavitelství. Druhá část je návrh technického zabezpečení budovy TZB a třetí část posuzuje vliv rozdílných provozů na spotřebu energie v budově. Výsledky jsou následně hodnoceny na ekonomické a ekologické úspory. Budova po revitalizaci bude sloužit třem různým účelům: víceúčelový sál, hospoda a klubovna. Rozdělené prostory budovy budou na sobě navzájem nezávislé. Víceúčelový sál se bude využívat na konference, akce obce nebo soukromé oslavy. V hospodě se budou podávat jen nápoje a malá jídla – studená kuchyně. Klubovna bude sloužit k setkávání mládeže, klubu důchodců nebo k nenáročnému cvičení. Budova víceúčelového objektu obce Rozkoš je jednopodlažní, nepodsklepená. Nosné konstrukce stěn, sloupů a stropu jsou zhotoveny z cihly plné pálené. Celý objekt se vyznačuje hlavně svým klenbovitým charakterem. Střecha se skládá z dřevěných příhradových nosníků. V areálu pozemku se nachází terasa, parkoviště a park se zelení. Projekt je zpracován v BIM softwaru Revit.
The aim of master‘s thesis is to renovate old agricultural building and design it as nzeb building. The thesis contains three parts: 1st – design of the building, 2nd – design of building services, and 3rd – assessment of the impact of different operations in building on energy consumption. The results are then evaluated for economic and environmental savings. The renovated building in village Rozkoš will be used for many purposes. It will be divided into 3 parts – a multifunctional hall, a pub, and a club room. Multifunctional hall will be used for various activities for village itself or public. In the pub will be only cold kitchen with small dishes and beverages. Club room can be used for elderly people, workout or young people. The building is low rise and structural system is combined. The vertical load-bearing walls and columns are built of bricks. Horizontal load-bearing structures are cross vaults made also of bricks. Saddle roof is made of timber roof truss. The building site contains also an outdoor car park and a garden. The project was carried out in the Revit.
Description
Citation
FEDERLA, J. Revitalizace víceúčelového objektu obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
1. Proč jste barokní stavbu zateplil systémem ETIC? Levnější pro eliminaci tepelných mostů. 2. Je řešený objekt památkově chráněný? Není. 3. Jaké jste měl podklady? Sám jsem zaměřoval, základové kce jsou odtamtud. 4. Jaká je tepelná izolace? Minerální vlna. 5. Kudy povede topná voda? V podlaze v konvektoru. 6. Bude stačit jeden pisoár? Provoz bude 40 osob, takže by měl stačit. 7. Jaký výkon má ohřívač a na jakou teplotu bude v provozu? Má 3 kN, 20°C. 8. Proč jsou vnitřní žaluzie? Malá okna a malé tepelné zisky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO