Administrativní budova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Téma mé diplomové práce je administrativní budova, která je umístěna v Brně – Komárově. Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních částí. První část se zabývá návrhem stavebního řešení. Administrativní budova je navržena pro potřeby personální agentury a předpokládaná obsazenost budovy je 32 osob. Půdorys objektu je obdelníkového tvaru, budova je navržena jako trojpodlažní se zelenou střechou a fasádou. První patro tvoří recepce, kanceláře, spisovna a kuchyňka s denní místností. Druhé patro tvoří kanceláře, kuchyňka s denní místností a konferenční místnost. Třetí podlaží je řešeno jako denní místnost pro zaměstnance s terasou. Konstrukční systém objektu je kombinovaný. Druhá část diplomové práce se zabývá návrhem systémů TZB. Budova využívá nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, vytápění je zajištěno dvěma plynovými kondenzačními kotly a dodávka elektřiny je částečně zajištěna fotovoltaickým systémem. Zachycená dešťová voda je efektivně využita. Třetí část diplomové práce hodnotí 6 variant navržených skladeb stropní konstrukce z hlediska životního cyklu pomocí metody Life Cycle Assessment (LCA). Pro vypracování diplomové práce byly využity softwary ArchiCad, DekSoft, GaBi, Excel a Lumion.
The aim of this Master´s Thesis is to create project documentation for office building with nearly zero energy consumption. The topic of the Master´s Thesis is Office Building located in Brno Komárov. Thesis is divided in to 3 main parts. In a first part, constructional solution is proposed. Office building is designed for recruitment agency with capacity of 32 personnel that consists of 3 floors, green roof and green facade. Ground plan of designed building is in rectangular shape. On the first floor there is a reception, offices, registry, small kitchen and staff room. Second floor is similar to the first one but it has a conference room. Third floor is designed as staff room with coffee lounge. In second part of Master Thesis design of building services engineering systems is proposed. Building uses forced ventilation with heat recovery. Heating is provided by two condensing gas boilers. Supply of electric energy is partially ensured by photovoltaic power plant. In addition, rain water is effectively used in this building. In the third part evaluation of six designed compositions of floor with Life Cycle Assessment method is done. Software used to elaborate this Master´s Thesis are following: ArchiCad, DekSoft, GaBi, Excel and Lumion.
Description
Citation
ERYSHOVA, N. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu administrativní budovy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Dále prezentace obsahovala koncepci technického zařízení budovy a posouzení environmentálních dopadů. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta a dále probíhala diskuze nad prostorovou akustikou. V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - zdroj tepla a umístění strojovny v objektu - záchytný systém na střeše a řešení bezpečnostních přepadů - technické řešení podhledů v rámci prostorové akustiky - požadavky na podlahové konstrukce z hlediska tepelné techniky - stanovení vnitřní teploty ve vnitřních prostorech s různým využitím - technické řešení fasádního systému a orientace ke světovým stranám Studentka se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO