Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat statistiky pracovních úrazů, najít nedostatky a navrhnout možná řešení těchto nedostatků pro Českou republiku. Analýza a porovnání statistik je zaměřena na Českou republiku a okolních státy, kterými jsou Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko v letech 2015-2020. Dále se diplomová práce zaměřuje na činnost inspekce práce. Zde je také provedena analýza a porovnání činnosti v České, Slovenské, Polské a Rakouské republice v letech 2015-2020.
The purpose of this diploma thesis is to analyze and compare statistics of work accidents, to find shortcomings and to suggest possible solutions to these shortcomings for the Czech Republic. The analysis and comparison of statistics is focused on the Czech Republic and neighboring countries, which are Slovakia, Poland, Germany and Austria in 2015-2020. Furthermore, the thesis focuses on the activities of labor inspection. There is also an analysis and comparison of activities in the Czech, Slovak, Polish and Austrian Republics in 2015-2020.
Description
Citation
WINKLER, O. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Witala, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO