Analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Téma této diplomové práce je analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů. První část práce je teoretická a zabývá se základními pojmy pasivního domu, obnovitelných zdrojů energie, tepelných zdrojů, ekonomických ukazatelů. V praktické části je na modelovém domě provedena analýza nákladů vybraných zdrojů vytápění. Výsledkem práce je vyhodnocení variant návrhu a optimálního řešení.
The topic of this diploma thesis is cost analysis of heating sources in passive houses. The first part of the thesis is theoretical and focuses on basic concepts of passive house, renewable energy sources, heating sources, economical indicators. In the practical part there is cost analysis of chosen heatig sources of model house. Result of this thesis is evaluation of design options and optimal solution.
Description
Citation
VÍTEK, M. Analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO