Příprava staveb a BOZP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky z pohledu zhotovitele stavby. Hlavním cílem diplomové práce je popsat proces přípravy dodavatele a zpracování dokumentace výrobní přípravy. Součástí práce je řešení analýzy rizik v souvislosti s BOZP. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy projektového řízení výstavby, přípravy zhotovitele a BOZP. V praktické části diplomové práce je popsána příprava zakázky, zpravována dodavatelská příprava, vyhodnocena analýza rizik a řešení BOZP a požární ochrany na realizovanou stavbu I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh.
This study investigates the management of a construction project from the building contractor’s point of view. The main aim is to describe the construction readiness process, including the technical drawings, risk assessment and OSH solutions. The literature review provides an overview of the key terminology used in the management of a construction site, contractor readiness and OSH. The practical section of this study then describes order preparation, construction readiness, risk assessment, OSH solutions and fire risk assessment for the I/43 Milonice intersection turn lane.
Description
Citation
VACULÍK, J. Příprava staveb a BOZP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO