Význam marketingu stavebního podniku při účasti na veřejných zakázkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je význam marketingu stavebního podniku při účasti na veřejných zakázkách. Diplomová práce analyzuje stavební firmu Imos Brno, a.s. Práce je zaměřena na sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení optimalizace v souvislosti se získáváním veřejných zakázek.
The master’s thesis deals with the importance of marketing a construction company in participating in public procurement. The master’s thesis analyses the construction company Imos Brno, a.s. The work is aimed at following and describing the instruments of marketing communication tools in particular construction company. Then it deals with the assesment of their current state and with a plan of its optimization in the context of public procurement.
Description
Citation
USTOHALOVÁ, M. Význam marketingu stavebního podniku při účasti na veřejných zakázkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Witala, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO