Řízení rizik ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je popsat řízení rizik ve stavebním podniku. První část diplomové práce je zaměřena na teoretickou problematiku, která se zabývá vysvětlením základních pojmů spojených s rizikem a řízením rizik ve stavebním podniku. Druhá, praktická část řeší rizika na konkrétním projektu.
The aim of the diploma thesis is to describe risk management in a construction company. The first part of the diploma thesis is focused on theory, which deals with the explanation of basic concepts with risks and risk management in a construction company. The second, practical part addresses the risks of a specific project.
Description
Citation
ŠTRBAVÝ, L. Řízení rizik ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aneta Oblouková - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Biolek - člen, Ing. Svatopluk Pelčák - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajoval na dobré úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval dobře. Na otázky členů komise odpověděl na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na dobré požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO