Rozpočtování staveb jako součást informačního modelování budov (BIM)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním cílem práce je analýza možnosti ocenění stavebních objektů v informačním modelu stavby (BIM). Práce je rozdělena na dvě části. První, rešeršní část představuje nutné definice a pojmy, například definice zkratky BIM, LoD, CDE, které jsou potřebné pro práci s BIM softwary. Praktická část analyzuje možné způsoby stanovení rozpočtů staveb s využitím informačního modelu stavby na jednom objektu, který byl modelován ve studentské verzi softwaru Graphisoft ArchiCad 24.
The main aim of this task deals with analysis of the possibility of valuing building budgets in the building information model (BIM). The work is divided into two parts. The first, research part, presents the necessary definitions and concepts, such as definitions of BIM, LOD, CDE, which are needed for working with (BIM) software. The second, practical part, analyses possible ways to determine building budgets using the building information model on one building, which was modeled in the student version of Graphisoft ArchiCAD 24.
Description
Citation
PRŮŠA, D. Rozpočtování staveb jako součást informačního modelování budov (BIM) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Petr Skála, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO