Snížení provozních rizik ve stavebním podniku s využitím projektového řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na analýzu provozních rizik ve stavebním podniku, které jsou spojeny s realizací staveb. V jednotlivých kapitolách jsem se zaměřila na definici provozních rizik a protirizikové opatření. Definovala jsem projekt, typy projektů, projektové řízení a principy projektového řízení. Popsala jsem stavební podnik, jeho organizační strukturu a provozní činnosti. Analyzovala jsem rizika ve stavebním podniku, řízení rizik a kontrolu rizik. Závěrem jsem jmenovala kritéria a možnosti pro dosažení cílů a úspěchu stavebního podniku. Výstupem práce jsou doporučení postupů na eliminaci rizik a dosažení cílů podniku. Přínosem práce je zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
The work is focused on the analysis of operational risks in a construction company, which are associated with the implementation of constructions. In the individual chapters, I focused on the definition of operational risks and counter-risk measures. I defined the project, types of projects, project management and principles of project management. I described the construction company, its organizational structure and operational activities. I analyzed the risks in the construction company, risk management and risk control. Finally, I listed the criteria and options for achieving the goals and success of the construction company. The output of the work are recommendations of procedures to eliminate risks and achieve business goals. The benefit is an increase in the company's competitiveness.
Description
Citation
MIHÁLIKOVÁ, A. Snížení provozních rizik ve stavebním podniku s využitím projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO