Analýza rizik veřejného investičního projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením rizik veřejných investičních projektů. První část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, týkajících se ekonomického hodnocení a hodnocení rizik veřejných investičních projektů. Druhá část práce je vymezena pro obeznámení se s řešeným projektem a pro praktické vypracování analýzy rizik daného projektu.
This diploma thesis is about an evaluation of risks of public investment projects. The first part of the thesis is focused on explanation of an essential terms relating to an economic evaluation and the evaluation of risks of public investment projects. The second part is defining a project and a practical elaboration of the analysis of project risks.
Description
Citation
MADĚRÁNEK, D. Analýza rizik veřejného investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO