Dopady krize způsobené covid-19 na činnost stavebního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce vyhodnocuje jaký dopad měla krize způsobená covidem-19 na stavební podniky a to zejména pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se zástupci stavebních podniků. Teoretická část práce, která předchází dotazníkovému šetření a rozhovorům, popisuje stavební podnik a také vysvětluje témata, jako jsou například protiepidemické restrikce, kompenzační programy nebo nouzový stav, která nastolila covidová krize.
The diploma thesis evaluates the impact of the crisis caused by covid-19 on construction companies, especially through a questionnaire survey and interviews with representatives of construction companies. The theoretical part of the work, which precedes the questionnaire survey and interviews, describes the construction company and also explains topics such as anti-epidemic restrictions, compensation programs or the state of emergency caused by the covid crisis.
Description
Citation
DANIEL, M. Dopady krize způsobené covid-19 na činnost stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO