Environmentální řešení objektu penzionu ve Velké Bíteši

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je návrh penzionu s wellness ve Velké Bíteši s téměř nulovou spotřebou energie. Vedoucí práce je do. Ing. Aleš Rubina, konzultant doc. Ing. Karel Šuhajda. Pro návrh byl použit software Archicad a jako výpočetní software Deksoft. Diplomová práce se skládá ze 3 částí. První část se zaměřuje na stavební návrh penzionu, druhá na technickou stránku penzionu a třetí se zaměřuje na rozdílné návrhy zdrojů energie, jejich porovnávání a vyhodnocení. Penzion je třípodlažní budova s pochozí střechou. Wellness, ochlazovny, vířivky, masáže a solárium se nachází v přízemí. Ve zbytku podlaží se nachází hygienické zázemí, technické místnosti a konferenční místnost s kuchyňkou. Třetí část představuje tři možnosti vytápění a porovnává jejich energetickou účinnost. V původním návrhu penzionu je použito tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickými panely a kondenzačním kotlem. Tento finální návrh má lepší výsledky z hlediska primární energie a dopadu na životní prostředí než ostatní varianty, má ale vyšší pořizovací náklady a jeho provozní finanční úspora je extrémně závislá na ceně elektrické energie.
The main aim of the Master project is a design of the guesthouse with wellness, which has nearly zero-energy consumption and is located in Velká Bíteš. For design is used ARCHICAD, for numeric is used DEKSOFT. This Master project consists of three parts. The first part focuses on the design of the guesthouse, the second part concentrates on a technical design and the third part focuses on the draft of different energy sources, its comparison and evaluation. Guesthouse is a three-story building with walkable flat roof. Wellness, cold rooms and massages are located in the basement. Other places of floor consist of sanitary facilities, technical rooms and common rooms. There are also guest rooms on the other floors and a conference hall on the third room. This final draft has much more positive outcomes than other alternatives; with respect to primary energy and impact on the environment. However, the final draft has higher purchase costs and its financial and operational economy is extremely dependent on the prices of electric power.
Description
Citation
BACHMAYER, M. Environmentální řešení objektu penzionu ve Velké Bíteši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Olga Šmídová - tajemník, Andrea Toboláková - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Weyr - člen, Ing. Jiří Cihlář - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Otázky oponenta: 1. Svítidlo 17 160 lm na hotelový pokoj - není to už trochu moc? Jak jste k hodnotě přišel a jaká jsou alternativní řešení? Uveďte jak jsou uvažovány tepelné zisky pokoje od osvětlení ve vztahu k tomuto návrhu? 2. Definujte budovu s téměř nulovou spotřebou energie a to ve vztahu k vašemu objektu. Jaký výkon má 60 panelů, energie se spotřebuje všechna? 3. Jaké roční období bude při provozu bazénové jednotky a proč? 4. Vysvětlete skladbu překladu dveří na výkrese půdorysu - východní vstup do objektu. Ve výpisu překladů nejsou vypsány jednotlivé části překladů - izolace? 5. Uvažoval jste více výměníků tepla? Kde se dá využít? Otázky komise 1. Průkaz energetické náročnosti budov 2. Koordinační výkres stavby - nejdůležitější kóty, co chybí, jaké jsou podmínky pro zásak, co je potřeba pro stavební úřady 3. Podzemní vsakování vod, proč ne povrchové - je to zbytečně složité 4. Teplá užitková voda - jak bude fungovat letní provoz a jaký je výkon vložky zásobníku. Která vložka zásobníku má větší výkon 5. Mají tepelná čerpadla reverzní chod? Dají se použít jako zdroj chladu? Jakým způsobem probíhá odmražování? 6. Dispozice ve 3. np - proč je kritická, když je pouze jedno schodiště? 7. Proč jsou navrženy šikmé schody? 8. Filosofie zdrojů a jejich volba, potřeba teplé vody - byla počítána a jak? Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO