Dezinfekce bazénových vod vybraných provozů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem technologie úpravy bazénových vod. U vybraných bazénových areálů byl proveden jejich popis a zjistěno využití chlorových a bezchlorových dezinfekčních činidel. V teoretické části diplomové práce jsou popsány současné metody úpravy a dezinfekce bazénových vod, porovnání jejich výhod a nevýhod, jednotlivé ukazatele jakosti vod, jejich význam, využití, měření a pořizovací a provozní náklady. Dále jsou také shrnuty mikrobiologická a chemická zdravotní rizika a faktory vzniku vedlejších produktů dezinfekce. V praktické části jsou popsány technologie úpravy bazénových vod v šesti vybraných areálech se zaměřením na využití chlorových a bezchlorových dezinfekčních prostředků a jejich provoz. Dále byl proveden průzkum, ve kterém bylo osloveno dalších 27 areálů v ČR (kombinovaných, krytých i venkovních). Celkem bylo v průzkumu porovnáváno 27 krytých a 23 venkovních provozů.
The work presents an overview of swimming pool disinfection technologies of selected operations. Selected indoor and outdoor pool operations were to be described, and the use of chlorine and chlorine-free disinfectants was to be determined and the data evaluated. These goals were met in the theoretical part of the thesis, which presents the current methods of treatment and disinfection of swimming pool water and compares their advantages and disadvantages. The comparison includes advantages and disadvantages, use and costs of disinfection methods, individual water quality indicators, and their importance and measurements. The work also focuses on microbiological and chemical health risks from swimming pool water. The practical part described the technologies of swimming pool water treatment in six selected swimming pool operations, focusing on the use of chlorine and chlorine-free disinfectants and their operation. Another 27 operators in the Czech Republic (combined, indoor and outdoor) were contacted in writing for the survey. A total of 27 indoor and 23 outdoor operations were compared in the survey.
Description
Citation
NOVOTNÝ, H. Dezinfekce bazénových vod vybraných provozů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - předseda, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - místopředseda, Ing. Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Navštívila jste osobně zmiňované provozy? Otázka: Zaměřila jste se na zdroje vody pro posuzované bazénové provozy? Jakým způsobem jste zohlednila využívanou desinfekci pro úpravu vody v závislosti na zdroji vody? Otázka: Který z posuzovaných bazénových provozů vykazoval nejlepší výsledky s ohledem na ukazatele kvality vody? Otázka: Zmínila jste ozonizaci velkými dávkami, vysvětlete a definujte velké dávky. Otázka: Vysvětlete aplikaci AOP procesů. Jaké další kombinace jsou využívány? Otázka: Proč je měřeno pH? Jakých hodnot v bazénových vodách nabývá v návaznosti na desinfekční metody? Otázka: Jakým způsobem se odstraňují řasy z bazénových vod? Otázka: S ohledem na stavební konstrukci bazénů, které materiály jsou podle Vás vhodnější? (beton, nerez, plast)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO