Ocelová konstrukce sportovní haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce Sportovní haly ve Vyškově. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové obloukové vazníky. Největší půdorysné rozměry jsou 45 x 55 m. Vazníky jsou připojeny přímo ke spodní stavbě. Propojení jednotlivých vazníku je zajištěno vaznicemi a paždíky. Štítová stěna je řešena příhradovými sloupy. Konstrukce je ztužena kombinací příčných a podélných ztužidel.
The aim of the diploma thesis is a design and an assessment of steel structure of Sports hall. The load-bearing structure consists of arched truss girders. Model dimensions are 55 x 45 m. The arched girders are simply supported to the foundation. The girders are connected with the purlins and the girts. The stability of the structure is provided by lateral and longitudinal bracings.
Description
Citation
KONŠEL, A. Ocelová konstrukce sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - tajemník, Ing. Kristýna Hrabovská - tajemník, doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Pokorný - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student formou prezentace představil komisi svou diplomovou práci, její hlavní cíle, způsob zpracování a výsledky a poté uspokojivě reagoval na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO