Horský hotel ve Velkých Losinách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce řeší návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu v podhůří Jeseníků. Jedná se o nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Půdorys objektu je 17 x 30 m se závětřím o rozměrech 3 x 10 m, výška budovy po hřeben činí 13,2 m. Konstrukce střechy byla navržena způsoben, který byl vybrán ze 2 variant. Při návrhu bylo použito rostlé dřevo třídy C24, lepené lamelové dřevo třídy GL32h a ocel S355. Statická analýza byla provedena lineárním výpočtem v programu Dlubal RFEM.
The work deals with the design of a load-bearing wooden structure of a mountain hotel in the foothills of the Jeseníky Mountains. It is a building without cellar, two floors and a attic room. The floor plan of the building is 17 x 30 m with a porch of 3 x 10 m. Height of the building up to the ridge is 13.2 m. The design of the roof structure has been chosen from 2 different variants. Material usage consist of grown wood of class C24, glued laminated wood of class GL32h and steel S355. Static analysis was calculated by Dlubal RFEM software.
Description
Citation
KAŠÍKOVÁ, A. Horský hotel ve Velkých Losinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. František Wald, CSc. - předseda, prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - místopředseda, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - tajemník, Ing. Pavla Bukovská - tajemník, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - člen, Ing. Petr Brosch - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka představila komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a uspokojivě reagovala na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO