Rozhledna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je navržení a posouzení ocelové rozhledny umístěné v pohoří Beskydy. Byly navrženy dvě varianty rozhledny, jedna čtvercového a druhá šestiúhelníkového půdorysu. Obě varianty jsou prostorové příhradové konstrukce tvaru přesýpacích hodin. Varianty byly porovnány a pro detailní zpracování byla vybrána varianta čtvercového půdorysu. Rozhledna má výšku 36 metrů, je rozdělená po patrech, která mají 3,6 metrů. Půdorysný rozměr v nejširším místě je 8 metrů, v nejužším místě má šířku 5 metrů. Konstrukce je kloubově kotvena do základů z betonu C25/30. Jako střešní krytina byl použit trapézový plech z oceli třídy S280GD. Všechny ostatní ocelové prvky jsou z oceli S355.
The object of the diploma thesis is design and assessment of a steel lookout tower situated in Beskydy mountains. Two different variants were designed. The first variant is of square shaped plan and the second one is of hexagonal shaped plan. Both variants are spatial truss structures. They are shaped as hourglass. The variants were compared and the first one was chosen to be further developed. The lookout tower is 36 meters high and it is divided by floors. One floor is 3,6 meters high. The widest section is 8 meters, the narrowest section is 5 meters wide. The structure is pin-supported into concrete foundation. The concrete is class C25/30. The roof covering is made of trapezoidal sheet of class S280GD. Each steel element is made of steel of class S355.
Description
Citation
JEDZOKOVÁ, P. Rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - tajemník, Ing. Kristýna Hrabovská - tajemník, doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Pokorný - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka formou prezentace představila komisi svou diplomovou práci, její hlavní cíle, způsob zpracování a výsledky a poté velmi dobře reagovala na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO