Konstrukce sportovní haly v Pardubicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce sportovní haly. Objekt se nachází ve městě Pardubice. Půdorysné rozměry haly jsou 45,5 m x 30,0 m, jeho výška je 13,0 m. Ke konstrukci přiléhá zázemí o rozměrech 39,0 m x 10,0 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradové vazníky, kloubově uložené na vetknutých sloupech. Příčné vazby jsou vzdálené 6,5 m. Nosnou část střešního pláště tvoří plnostěnné vaznice. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují příčná a podélná ztužidla. Pruty ocelové konstrukce jsou tvořeny válcovanými profily, navrhnuté dle platných norem ČSN EN. Materiál použitý v konstrukci je ocel S355. V práci je zpracován statický výpočet hlavních prvků včetně spojů a výkresová dokumentace.
The subject of the diploma thesis is design and structural analysis of the sports hall. The building is located in Pardubice city. The dimensions of a floor plan are 45,5 m x 30,0 m, the height is 13,0 m. There is a sport facilities unit adjusted to the construction. The dimension of such an object is 39,0 m x 10,0 m. The load-bearing structure consists of truss girders, which are pin-supported by fixed columns. The distance between main trusses is 6,5 m. The supporting part of the roof deck consists of solid-purlins. Space stability is ensured by cross bracing and longitudinal bracing. All bars are rolled steel profiles and are designed according to current ČSN EN standards. Steel S355 is used as the construction material. In this work is processed a structural design report of main elements including connections and drawing documentation.
Description
Citation
HOLUBINSKYI, R. Konstrukce sportovní haly v Pardubicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. František Wald, CSc. - předseda, prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - místopředseda, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - tajemník, Ing. Pavla Bukovská - tajemník, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - člen, Ing. Petr Brosch - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a uspokojivě reagoval na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO