Technologie rekonstrukce žst. Mikulášovice dolní nádraží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se věnuje návrhu technologických postupů rekonstrukce železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží. Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace zpracovaná firmou Metroprojekt Praha a.s. Hlavním cílem je vhodným výběrem mechanizace a koordinací prací při rekonstrukci navrhnout optimální variantu technologického postupu. V rámci práce jsou zpracovány detailní harmonogramy několika variant pracovních postupů. Jsou popsány technologie prací, použitá mechanizace a také celkové náklady na realizaci. Součástí nákladů stavby je také náhradní doprava. Následně jsou varianty porovnány na základě časové a finanční náročnosti.
This theses aims to propose two alternatives of optimised construction procedures for the reconstruction of the railway station Mikulášovice dolní nádraží. The reconstruction is based on the design provided by Metroprojekt Praha a.s. Each alternative describes suitable mechanization, coordination of works, including needed number of workers, coordination of the works and the total implentation cost analysis. As the thesis deals with reconstruction, it also considers substitute transportation plan. The details are summarized in extensive schedules. The two alernative are compared and evaluated.
Description
Citation
ŠARDICKÁ, K. Technologie rekonstrukce žst. Mikulášovice dolní nádraží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Kulich - tajemník, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Říha - člen, Ing. Radim Wrana - člen, Ing. Ondřej Pokorný - člen, Ing. Tomáš Rozbořil - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka obecně seznámila komisi s obsahem a cíli diplomové práce. Následně se přesunula k popisu lokality a dopravní situace v ŽST. Dále popsala použitou mechanizaci a technologii výstavby včetně přístupových cest a deponií. Studentka provedla ekonomické zhodnocení různých různých technologií. Studentka obsáhle a uspokojivě odpovídá na otázky oponenta. Oponent stručně studentku doplňuje. Oponent se doptává. Studentka rychle reaguje. Otázka: Z jakého ceníku jste čerpala? Odpověď: Studentka čerpala z nabídkových cen různých firem. Otázka: Jak bude řešena nákladní doprava? Odpověď: Jezdí zde pouze vlaky osobní dopravy. Otázka: Je přístup silniční dopravy na stavbu? Odpověď: Studentka popsala, jakým způsobem bude technologie rekonstrukce navázána na silniční dopravu. Otázka: Řešila jste umístění míst pro montáž a demontáž? Odpověď: Studentka řešila montáž a demontáž odvozem materiálu do stanice Šluknov. Zbytek probíhal v ose.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO