Rekonstrukce železniční stanice Svitavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem této diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Svitavy. Cílem rekonstrukce je zvýšit traťovou rychlost v hlavních kolejích ze stávající rychlosti na rychlost 160 km·h-1. Dalšími požadavky pro vypracování jsou plná peronizace stanice a další nezbytné úpravy s tím související, zejména návrh pražcového podloží, odvodnění stanice a přilehlých dotčených úseků trati. Z důvodů změny počtu kolejí a jejich poloh byla také ověřena možnost prodloužení užitečných délek hlavních a prvních předjízdných kolejí na délku 740 m.
The goal of this thesis was to design the reconstruction of the railway station Svitavy. The line speed was rised from the current value to 160 km·h-1. New platforms were designed, therefore the railway substructure and the drainage were adjusted accordingly. Also, the effective length of the main tracks was extended to 740 m.
Description
Citation
MAREK, J. Rekonstrukce železniční stanice Svitavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Jan Valehrach - člen, doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - člen, Ing. Tibor Trnovszký - člen, Ing. Petr Rotschein - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student Bc. Josef Marek nejprve prezentoval svoji závěrečnou práci s názvem Rekonstrukce železniční stanice Svitavy. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázky oponenta: 1) Odůvodněte proč jsou délky ostrovních nástupišť rozdílné. Student vysvětlil důvod, proč navrhnul různé délky nástupišť. 2) Odůvodněte proč nebyl lom sklonu ukončující sklon 2,5 promile na českotřebovském zhlaví umístěn do km 230,05, čímž by byl minimalizován pokles nivelety v následujícím úseku. Student vysvětlil a uznal chybu. 3) Odůvodněte, proč nebyly odvratné výhybky č. 18 a 20 umístěny do oblouků s označením 3.4 a 4.4? Student vysvětlil důvody, které ho vedly ke zvolenému řešení. Ing. Trnovský - Nelíbí se mi návrh různých délek nástupišť u hlavních kolejí. prof. Ižvolt - Ve stanici nezůstal kámen na kameni. Volba různých výhybek mi přijde zvláštní a návrh mezipřímých se mi nelíbí. Přesně tak. Student dále příliš nereagoval na připomínky. Proč se liší používané frakce 32 a 31,5? Jaká znáte síta? Student nebyl schopen odpovědět, ale vyjmenoval několik sít. Ing. Sobotka: Líbí se mi použití různých barev v situaci, ale podle mě by i popisy objektů měly být stejnou barvou. Ve stanici je navržen hlavní sběrač? Ano. Navrhnul jsem nový hlavní sběrač, protože jsem uvažoval, že zde zatím kanalizace není. Můžete mi nakreslit schématický řez odvodněním v daném místě stanice? Student si vzal situaci a nakreslil schématický příčný řez. Proč máte navržené takto mocné vrstvy v pražcovém podloží? Konstrukce byla navržena na minimální hodnoty modulu přetvárnosti dle předpisu S4.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO