Prodloužení tramvaje v Řečkovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním cílem práce byla úprava ulice Terezy Novákové z důvodu prodloužení tramvajové trati směrem k plánovanému hřbitovu, včetně návrhu samotné tramvajové trati. Podrobně byla zpracována jedna varianta, přičemž alternativní varianty jsou zobrazeny ve vzorových příčných řezech.
The main goal of the work was to modify Tereza Nováková street due to the extension of the tram line towards the planned graveyard, including the design of the tram line itself. One variant has been elaborated in detail, with alternative variants being shown in sample cross-sections.
Description
Citation
TOMAŠOV, F. Prodloužení tramvaje v Řečkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Fischer - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen, Ing. Ondřej Burian - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi téma své projekční diplomové práce. Student prezentoval komisi navrženou variantu, kterou vypracoval v rámci diplomové práce s tím, že k navržené variantě student doplnil základní charakteristky a zdůvodnění zvoleného technického řešení. Prezentace diplomové práce byla na vysoké úrovni, přednes byl jasný a srozumitelný. Student komisi seznámil se situačními výkresy, podélnými profily a vzorovými příčnými řezy s tím, že v rámci DP student navrhl i variantní příčné uspořádání komunikace. Posudky veducího a oponenta se shodovaly na velmi dobré orientaci studenta v dané problematice a vyzdvihovaly jeho samostatnost. Na otázky oponenta student odpověděl ku spokojenosti komise, a s navržením možného řešení. V následné diskuzi k diplomové práci student projevil orientaci ve své práci a ve zvoleném technickém řešení. Během obhajoby byl schopen student své technické řešení obhájit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO