Využití dat pro systém hospodaření s vozovkou na silnicích II. a III. tříd k posouzení účinků vnějších vlivů na povrch vozovek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím zaznamenaných dat při sběru poruch vizuální prohlídkou se záznamem do počítače pro systém hospodaření s vozovkou k detailní analýze a nalezení potencionální spojitosti mezi porušením vozovky a polohou porušeného úseku. Pozornost je zaměřena na úseky silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, které se nacházejí v blízkosti lesního porostu s případným vyšším výskytem poruch na vozovce. Samotný sběr dat probíhal v roce 2021 v Libereckém kraji. Zpracování a vyhodnocení dat o porušení vybrané silniční sítě v závislosti na okolním zalesnění probíhalo v časovém horizontu několika let, konkrétně roku 2014 a 2019 až 2021. V poslední fázi této diplomové práce se jednalo o komparaci výsledných hodnot a o identifikaci opakujících se trendů v rozdílných časových obdobích v různých klasifikačních stupních a v odlišné míře zalesnění.
The master thesis is focused on sorting collected primary data, their subsequent analysis and further comparison in the field of road defects. The collection of pavement failures was done by visual inspection with its recording to a computer for the pavement management system. The data later underwent detailed analysis with the aim to find a potential link between the road defect and the location of the damaged section. The study took place on 2nd and 3rd class roads in the Liberec Region, with special focus on those located near forests. The data collection itself took place in the Liberec Region in 2021. The processing and subsequent evaluation of collected data was done thanks to the availability of comparable data sets from 2014 and 2019 to 2021, so the development of road defects of the selected road network in relation to the surrounding afforestation could be assessed. The last part of this master thesis compares results in different classification levels, time periods and levels of afforestation.
Description
Citation
SKOŘEPOVÁ, E. Využití dat pro systém hospodaření s vozovkou na silnicích II. a III. tříd k posouzení účinků vnějších vlivů na povrch vozovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Dr. Ing. Michal Varaus - předseda, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Veselý - tajemník, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Čepil - člen, Ing. Michaela Venclíková - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila v deseti minutách svoji diplomovou práci na téma Využití dat pro systém hospodaření s vozovkou na silnicích II. a III. tříd k posouzení účinků vnějších vlivů na povrch vozovek. Poté zodpověděla na otázky oponenta: Otázka: Diplomantka nerozlišuje typy obrusných vrstev. Proč? Odpověď: Data nebyla studentce přístupná, avšak nad otázkou studentka zauvažovala na dobré odborné úrovni. Otázka: Jak si diplomantka vysvětluje rozdíly v porušení při zalesnění mezi silnicemi II. a III. třídy? Odpověď: Studentka odpověděla na vysoké odborné úrovni. Otázka: Jak tomuto porušování zabránit, případně jak tomuto vývoji předcházet? Odpověď: Výsledky práce zajišťují velice dobrý základ pro budoucí výzkum. Diskuze: Otázka: Není vyšší porušení u silnic II. tříd způsobeno jiným materiálem na krytu vozovky? Odpověď: Studentka rozšířila svou odpověď na druhou otázku oponenta. Otázka: Zohlednila jste opravy komunikací? Odpověď: Studentka zodpověděla na dobré odborné úrovni. Otázka: Pro jaký poměr z dat jste provedla vizuální prohlídku? Odpověď: Pro všech 1600km. Otázka: Jaký je mechanismus toho, že se komunikace jinak porušuje v zalesněných úsecích? Odpověď: Studentka zodpověděla na velmi dobré odborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO