Recyklace asfaltových směsí s vyšším množstvím R-materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Teoretická část diplomové práce rekapituluje stávající literaturu z oblasti problematiky recyklace asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu. Praktická část diplomové práce zkoumá změny vlastností asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu, vlivem změny míchacího času. Pro potřeby tohoto výzkumu bylo navrženo pět směsí. Jedná se asfaltové směsi určené pro obrusnou vrstvu vozovky (ACO 11+). Referenční směs „A“ bez R-materiálu, se standardním časem míchaní 25 sekund. Směs „B“ se 40 % R-materiály, bez rejuvenátu, s prodlouženým časem míchaní 40 sekund. Směs „C“ se 40 % R-materiálu, s rejuvenátorem a standardním časem míchaní. Směs „D“ se 40 % R-mateirálu s rejuvenátorem a prodlouženým časem míchaní 40 sekund. Směs „E“ se 40 % R- materiálu, s rejuvenátorem a prodlouženým časem míchaní 55 sekund.
The theoretical part of the diploma thesis recapitulates the existing literature in the field of recycling asphalt mixtures with a higher content of RAP (Reclaimed asphalt pavement). The practical part of the diploma thesis examines changes in the properties of asphalt mixtures with a higher content of RAP, due to changes in mixing time. Five mixtures have been proposed for this research. It is an asphalt mixture intended for the road abrasive layer (ACO 11+). Reference mixture "A" without RAP, with a standard mixing time of 25 seconds. Mixture "B" with 40% RAP, without rejuvenator, with an extended mixing time of 40 seconds. Mixture "C" with 40% RAP, with rejuvenator and standard mixing time. Mixture "D" with 40% RAP with rejuvenator and extended mixing time of 40 seconds. Mixture "E" with 40% RAP, with rejuvenator and extended mixing time of 55 seconds.
Description
Citation
KLIMEK, M. Recyklace asfaltových směsí s vyšším množstvím R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Fischer - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen, Ing. Ondřej Burian - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student během své prezentace představil komisi své téma diplpomové práce a seznámil ji s postupy a zkouškami, které musel student provést v rámci vypracování diplomové práce. Student si diplomovou práci rozdělil na etapya během své prezentace seznámil o průběhu a hlavně o výsledcích jednotlivých etap, respektive zkoušek. Vyhodnocení jednotlivých etap bylo jasné a zřetelné, student výsledky srozumitelně okomentoval, což spolu s grafickou reprezantací svých výsledků přispělo k velkému porozumění u členů komise. Posudek oponenta vyzdvihl přínos diplomové práce, avšak oponent nebyl spokojen s výslednou kvalitou diplomové práce. Na otázky odpověděl student bez připomínek, k práci byly ze strany komise položené doplňující otázky, které student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO