Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Velké Losiny – Kouty nad Desnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá preložkou silnice I/44 v úseku Velké Losiny – Kouty nad Desnou. Ide o komunikáciu prvej triedy, ktorá začína v Mohelnici a vedie cez Jeseník až do Poľska. Riešený je nesúlad protipovodňových opatrení s územným plánom lokality, zasahovanie územného plánu do rekreačných zariadení, napojenie pôvodného stavu na riešený obchvat a v neposlednej rade náhrada dvoch tunelov o dĺžkach cca 800m.
This diploma thesis deals with the relaying of the road I / 44 that leads from Velké Losiny to Kouty nad Desnou. It is a A-road that starts in Mohelnice and leads through Jeseník to Poland. It deals with the non-compliance of flood protection measures with the local zoning plan, interference of the local zoning plan in recreational facilities, connection of the original state to the solved bypass and last but not least the replacement of two tunnels with lengths of about 800m.
Description
Citation
JANOŠTIAK, M. Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Velké Losiny – Kouty nad Desnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Lucie Kejvalová - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Tomáš Jakl - člen, Ing. Radek Komenda - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil v deseti minutách svoji diplomovou práci Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Velké Losiny - Kouty nad Desnou. Jeho projev byl lehce nervózní. Poté zodpověděl na otázky oponenta: Otázka: V diplomové práci jsou navrženy poloměry oblouků, ve kterých není zajištěna délka rozhledu pro zastavení. Pro návrhovou rychlost 90 km/h je tak nutné provést neúměrné rozšíření oblouku. Nezvažoval autor práce s ohledem na charakter území snížení návrhové rychlosti, aby rozšíření nebylo nutné? Odpověď: Student odpověděl a vysvětlil záměr. Následně proběhla krátká diskuse. Otázka: Navrhovaná přeložka silnice I/44 se okrajově dotýká stávající zástavby, která si zřejmě vyžádá protihluková opatření. Jaká by měla být, pokud by se prokázala její nutnost? Odpověď: Student odpověděl a vysvětlil. Následně proběhla krátká diskuse. Otázka: U silnice v kategorijním typu S 4,0 je navržena vozovky s recyklátem. Jakou technickou a technologickou úpravu má diplomant na mysli? Jakými předpisy by se autor práce při návrhu této vrstvy řídil? Odpověď: Student odpověděl a proběhla krátká diskuse. Diskuse: Otázka: Proč je zvolena tloušťka vrstvy ACO 11 60 mm. Detail ukončení svahu násypu bez příkopu. Proč student neuvažoval s POLDR 1. Odpověď: Student reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO