Statické řešení nosné konstrukce knihovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením stropní konstrukce knihovny v Ostravě. Řešená konstrukce trámového stropu se nachází nad 3.NP. Statická analýza byla provedena v softwaru Scia Engineer 20. Výpočetně byly ověřeny dvě varianty stropní konstrukce. Práce se pak zaměřuje na strop z předpjatého betonu.
Diploma thesis deals with design and assessment of a ceiling of a library in Ostrava. The solved beamed ceiling is above the third floor. Static analysis of the structure was calculated by Scia Engineer 20 software. Two variants of ceiling was calculated. Thesis then focuses on prestressed ceiling.
Description
Citation
ŽŮREK, J. Statické řešení nosné konstrukce knihovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky vedoucího a oponenta. Dotazy komise k diplomové práci: Ing. Zlámal: Jak byla řešena oblast konstrukce kolem otvorů? - student odpověděl doc. Laníková: Z jakého důvodu jste dělal TDA na průtových modelech? Není lepší hodnotu dlouhodobých ztrát počítat ručně? -student odpověděl Ing. Zlámal: Jak byl počítán průhyb konstrukce? -student odpověděl Ing. Zlámal: Jak bylo zohledněno kroucení v návrhu podélné výztuže a třmínku? -student odpověděl s dopomocí
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO