Nosná železobetonová konstrukce rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonových nosných prvků rodinného domu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. V podzemním podlaží jsou navrženy skladovací prostory, technické zázemí a vinotéka. V 1. nadzemním podlaží se nachází garáž pro dva automobily, obývací pokoj s kuchyňským koutem a pracovna. V 2. nadzemním podlaží nalezneme ložnici a dva dětské pokoje. Prvky určené k výpočtu jsou stropní deska nad 2.NP, stropní deska nad 1.NP, stropní deska nad 1.PP. točité schodiště, dvouramenné schodiště a základové desky společně se stěnami 1. podzemního podlaží, které byly řešeny jako vodonepropustné konstrukce. Pro výpočet vnitřních sil byl program SCIA Engineer 21.1 a Dlubal RFEM. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. Součástí práce jsou výkresy tvaru a výztuží všech navrhovaných konstrukcí. Konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle ČESN EN 1992-1-1.
The final thesis is focused on designing reinforced concrete load-bearing structures of a detached house on two floors and one basement. In the basement will be located the storages, utility room and wine bar. On the ground floor will be located garage for two cars, living room with kitchen and study. On the second floor will be located bedroon and two child’s rooms. The ceiling slab of the second floor, the ceiling slab of the ground floor, the ceiling slab of the basement, spiral staircase, half-turn staircase and walls of the first underground floor with solution as water-resistant construction. Programs SCIA Engineer 21.1 and Dlubal RFEM are used to calculate the internal forces. To varify the accuracy of the results is used manual calculation. The work includes drawings of formwork and reinforcement of the all designing structires. The bulding is designed according to ČSN EN 1992-1-1.
Description
Citation
BOROVEC, M. Nosná železobetonová konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - předseda, doc. Ing. František Girgle, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou práci komisi ve formě prezentace. Následně reagoval na otázky, či připomínky oponenta práce. Vysvětlení dotazu oponenta na tvar interakčního diagramu nebylo ze strany studenta dostatečné. Dotazy komise k obhajobě závěrečné práce: 1) Jakým způsobem byla navržena tloušťka desky na avizované rozpětí? (dotaz: prof. Štěpánek) - student odpověděl 2) Jaké parametry byly zadávána pro soilin při návrhu založení řešeného objektu základovou deskou? Jaký typ zeminy byl v založení uvážen? Jak byla uvážena tabulková únosnost zeminy? Bylo uvažováno s výskytem podzemní vody (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl částečně 3) V jakém místě je umístěna základová spára? Jak byly uváženy těsnící prvky základové desky bílé vany? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl, navržené systémové prvky vzhledem k absenci podzemní vody nebyly voleny vhodně. 4) Jak jste určoval vnitřní síly ve řešených věncích? A z jakého důvodu je u tuhé stropní desky tento prvek navržen? (dotaz: doc. Lavický) - student odpověděl, okncepce věnců nebyla vhodná
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO