Statika atypického RD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjatých konstrukcí rodinného domu s vegetační střechou. Vytvoření statického modelu bylo provedeno pomocí programu SCIA Engineer.
The diploma thesis deals with a desing and assessment a prestressed ceiling structure above a family house with a vegetated roof. The creation of the static model was analyzed by the SCIA Engineer program.
Description
Citation
BARTOŇ, J. Statika atypického RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - předseda, doc. Ing. František Girgle, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou práci komisi ve formě prezentace. Následně reagoval na otázky, či připomínky oponenta práce. Komise hodnotí koncept práce jako nutné přípustné minimum, která do značné míry ovlivňuje hodnocení kvality práce a její obhajoby. Dotazy k obhajobě závěrečné práce: 1) Jakým způsobem bylo na střeše uváženo užitné zatížení s ohledem na odklízení sněhu atp.? (dotaz: prof. Keršner) - student odpoveděl správně 2) Proč nejsou v kombinacích uvedeny součinitele zatížení? (dotaz: prof. Štěpánek) - student odpověděl 3) Co Vás vedlo k uvedenému způsobu řešení konstukce, kdy polovinu zastřešení tvoří přepjatá stropní deska a druhou polovinu prefabrikované spirolly? Z jakého důvodu jste se obával trhlin na horním povrchu? Nebylo by vhodnější zvolit jiné statické působení než zvolené prosté nosníky? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl částečně 4) Jakým způsobem je možné kontrolovat šířku trhlin v železobetonové konstrukci? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl správně 5) Z jakého důvodu byly kombinovány monolitický, prefabrikovaný beton, trvárnice z liapor betonu? (dotaz: doc. Lavický) - student odpověděl částečně 6) Jakým způsobem jste řešil přerušení tepelného mostu v místě stropního průvlaku u převislého konce zastřešení? (dotaz: Ing. Zlámal) - student odpověděl správně 7) Jaká jsou technologická pravidla pro betonáž základových konstrukcí? (dotaz: doc. Lavický) - student neodpověděl 8) Výkres tvaru je nedostatečně provedený, jakým způsobem bude připravena stavba (provedení bednění, vyztužení, atp.)? (dotaz: doc. Lavický) - student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO